Alles over dementie in de regio Midden Kennemerland

In deze regio hebben diverse organisaties, die hulp, advies en ondersteuning bieden aan mensen met dementie, afspraken met elkaar gemaakt om zo goed mogelijk samen te werken in de keten. Het doel van ketenzorg is een persoon met dementie in elke fase van het ziekteproces de juiste behandeling en begeleiding aan te bieden, zodat hij/zij zo lang en zo prettig mogelijk thuis kan blijven wonen. Om alle zorg goed te coördineren en op elkaar af te stemmen kan een casemanager dementie worden ingeschakeld die de regie voert over alle zorginspanningen. Samen met de persoon met dementie en diens mantelzorger bekijkt de casemanager welke vorm van ondersteuning wenselijk en mogelijk is.

Dementiemonitor mantelzorg 2020

Iedere twee jaar houdt Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) een landelijk onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie. Iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de zorg voor iemand met dementie kan meedoen. Dit kan van 9 maart tot eind juni.

Druk op onderstaande link om mee te doen:

https://www.dementiemonitor.nl

Ik heb dementie

Ik zorg voor iemand met dementie

Waar kan ik terecht voor hulp en advies?