Alles over dementie in de regio Midden Kennemerland

In deze regio hebben diverse organisaties, die hulp, advies en ondersteuning bieden aan mensen met dementie, afspraken met elkaar gemaakt om zo goed mogelijk samen te werken in de keten. Het doel van ketenzorg is een persoon met dementie in elke fase van het ziekteproces de juiste behandeling en begeleiding aan te bieden, zodat hij/zij zo lang en zo prettig mogelijk thuis kan blijven wonen. Om alle zorg goed te co├Ârdineren en op elkaar af te stemmen kan een casemanager dementie worden ingeschakeld die de regie voert over alle zorginspanningen. Samen met de persoon met dementie en diens mantelzorger bekijkt de casemanager welke vorm van ondersteuning wenselijk en mogelijk is.

Ik heb dementie

Ik zorg voor iemand met dementie

Waar kan ik terecht voor hulp en advies?