Disclaimer

Dementieketen Midden-Kennemerland besteedt uiterste zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk houden van deze website. Desondanks kunnen aan de inhoud van deze site geen rechten worden ontleend. Dementieketen Midden-Kennemerland sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen. Het overnemen van gegevens van deze website anders dan voor eigen gebruik is niet toegestaan.

Gelinkte internetsites

De site bevat diverse links naar websites van derden. Dementieketen Midden-Kennemerland is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze afzonderlijke sites van derden wordt gepubliceerd waarnaar wordt gelinkt of verwezen. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Privacy

Dementieketen Midden-Kennemerland hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van haar website en spant zich in om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. U kunt onze website anoniem raadplegen. De persoonlijke informatie die u ons verschaft – bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren – wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Derden, anders dan de bij ons aangesloten partners, hebben geen beschikking over deze gegevens, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.