Dementieketen Midden-Kennemerland neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens.

Dementieketen Midden-Kennemerland gaat vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Zodra u het contactformulier van deze website gebruikt, ontvangen wij uw contactgegevens. Deze gebruiken wij om uw vraag te kunnen beantwoorden via telefoon of e-mail en u op weg te helpen met uw vraag over dementie en/of mantelzorg.

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Dementieketen Midden-Kennemerland deelt uw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan partners binnen de Dementieketen, indien dit nodig is voor het beantwoorden van uw vraag. Alle bij ons aangesloten partners hebben een geheimhoudingsplicht en delen uw gegevens niet met anderen.

Vinden we het toch van belang om uw gegevens met anderen te delen, dan mag u dat bepalen en vragen we daarvoor uw toestemming.

Dementieketen Midden-Kennemerland heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden.

Een cookie is een klein bestandje dat door de website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u de website mee bezoekt, wordt geplaatst. De informatie, die in de cookie is opgeslagen, kan naar de website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van consuwijzer.

Dementieketen Midden-Kennemerland maakt gebruik van de cookie Google Analytics. Dit om meer te weten te komen over het gebruik van haar website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door de cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan Dementieketen Midden-Kennemerland ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kunnen wij aanpassingen maken op onze website en of service. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt en u kunt daarom niet persoonlijk herleid worden.

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Ten aanzien van deze informatiebronnen van derden heeft Dementieketen Midden-Kennemerland geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap. Wij kunnen dan ook geen enkele garantie bieden op de volledigheid of juistheid van de inhoud. Ook kunnen wij de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen niet garanderen.

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.